Monthly Archives: Tháng Sáu 2023

Cách phân tích đối thủ cạnh tranh trong buôn bán

Không khó để nhận biết đối thủ cạnh tranh. Họ chính là những người mà [...]

Phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu và định vị

Phân khúc thị trường và định vị phân khúc là hai khái niệm quan trọng [...]